Przejdź do menu Przejdź do treści

Uczestnicy

Zachęcamy do udziału w Konferencji i Zjeździe w szczególności:

  • pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i doktorantów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką przedsiębiorczości oraz edukacji z kraju i zagranicy;
  • studentów kierunków geograficznych, ekonomicznych, pedagogicznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
  • osoby odpowiedzialne za realizację programów specjalności z zakresu przedsiębiorczości na różnego typu kierunkach studiów;
  • doradców metodycznych oraz nauczycieli przedsiębiorczości i innych przedmiotów z ośrodków doradztwa nauczycieli i różnego typu szkół;
  • autorów programów, podręczników i innych pomocy dydaktycznych do nauczania przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych;
  • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za edukację i rozwijanie przedsiębiorczości;
  • pracowników instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących usługi doradcze w zakresie wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju przedsiębiorczości;
  • przedsiębiorców i innych praktyków życia gospodarczego;
  • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką konferencji.

Języki konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski będzie dostępne w pierwszym dniu konferencji).