Przejdź do menu Przejdź do treści

Previous conferences

14th Scientific Conference “Entrepreneurship in the Development of Regional Systems” and 10th Jubilee Convention of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 9-10 October 2017.

Link to the program of the conference can be found here.

 

13th Scientific Conference “Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems” and 9th National Conference of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 10-11 October 2016.

Link to the program of the conference can be found here.

 

12th Scientific Conference “Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems” and 8th National Conference of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 6-7 October 2015.

Link to the program of the conference can be found here.

 

11th Scientific Conference “The Role of Entrepreneurship in Socio-Economic Development of Spatial Systems” and 7th National Conference of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 6-7 October 2014.

 

 

10thJubilee International  Scientific  Conference „The role of entrepreneurship in the development of enterprises and spatial systems” and 6th National Conference of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 7-8 October 2013.

 

 

9th  International  Scientific  Conference „Entrepreneurship in the condition of economic crisis” and 5th National Conference of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 8-9 October 2012.

 

 

8th International Scientific Conference „The Role of Entrepreneurship in Education” connected with 4th National Conference of Entrepreneurship Teachers, Kraków, 3-4 October 2011.

 

 

VII Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa “Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” oraz III. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 4-5 października 2010 r.

 

 

VI Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa “Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej” oraz II Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 6-7 października 2009 r.

 

 

V Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa “Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego” ze specjalną sesją nt. “Rola etyki w przedsiębiorczości” oraz I Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 6-7 października 2008 r.

 

 

IV Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa “Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy” ze specjalną sesją nt. “Rola etyki w przedsiębiorczości”, Kraków, 8-9 października 2007 r.

Link to the conference website can be found here.

 

III Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej”, Kraków, 9-10 października 2006 r.

Link to the conference website can be found here.

 

II Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa “Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki” ze specjalną sesją nt. “Rola etyki w przedsiębiorczości”, Kraków, 10-11 października 2005 r.

Link to the conference website can be found here.

 

 

Pierwsza Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa “Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne“, Kraków, 27-28 września 2004 r.