Przejdź do menu Przejdź do treści

Rejestracja

E-formularz uczestnictwa

Prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa na stronie internetowej konferencji najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 r. Referentów prosimy o dołączenie streszczenia referatu (300 wyrazów).

Uwaga: Aby umożliwić nauczycielom, także tym z dalszych od Krakowa rejonów Polski, planujemy zrealizować konferencję w trybie hybrydowym. Będzie możliwość uczestnictwa w konferencji osobiście lub wirtualnie (on-line) w łączności z pozostałymi uczestnikami. Zgłoszenie na konferencję oznacza zgodę na rejestrowanie jej obrad (w tym wygłaszanych referatów oraz głosów w dyskusji) i transmisję on-line dla innych zarejestrowanych uczestników.

Opłata konferencyjna:

900 zł – udział osobisty z referatem lub bez referatu, opłata obejmuje materiały, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację konferencyjną

750 zł – udział osobisty z referatem lub bez referatu dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, opłata obejmuje materiały, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację konferencyjną

500 zł – udział wirtualny z referatem – materiały konferencyjne będą wysyłane pocztą

200 zł – udział osobisty z referatem doktorantów UKEN, nauczycieli z referatem i bez referatu oraz  wszystkich zainteresowanych tematyką Konferencji, opłata obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, obiadów, przerw kawowych i uroczystej kolacji

bezpłatnie – osoby będące w Komitecie Organizacyjnym (ze świadczeniami), studenci UKEN, którzy chcą posłuchać wygłaszanych referatów stacjonarnie lub online (bez świadczeń)

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 września 2024 r. przelewem na konto:

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bank Pekao SA oddział w Krakowie:
– przelew krajowy 40 1240 6292 1111 0011 2338 2293
– przelew zagraniczny PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, Kod SWIFT: PKOPPLPW.

z dopiskiem: DK-52, imię i nazwisko uczestnika