Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje pokonferencyjne

Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydawnictwo „Nowa Era”. Czasopismo jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Więcej informacji na stronie czasopisma „Przedsiębiorczość – Edukacja” (p-e.up.krakow.pl).

pe2017

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
2017
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 13, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i  Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.


OkładkaPrzedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych
2016
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 12, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i  Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.

 

OkładkaRola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych
2015
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 11, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i  Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.

 

Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennychRola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych
2014
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 10, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i  Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.

 

OkładkaPrzedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego
2013
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 9, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.

 

OkładkaRola przedsiębiorczości w edukacji
2012
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 8, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.

 

OkładkaPrzedsiębiorczość w warunkach globalizacji
2011
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 7, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.

 

OkładkaPrzedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej
2010
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 6, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.

 

OkładkaRola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego
2009
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 5, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.

 

OkładkaRola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy
2008
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 4, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.

 

OkładkaRola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej
2007
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 3, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.

 

OkładkaRola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki
2006
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 2, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.

 

OkładkaPrzedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne
2005
Przedsiębiorczość – Edukacja nr 1, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo „MiWa”, Kraków.

Pełny dostęp do wszystkich artykułów znajduje się tutaj.