Przejdź do menu Przejdź do treści

Program

Poniedziałek, 7 października 2024
9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30  Otwarcie 21. Konferencji

Powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów – dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego) oraz dr Łukasz Cieślik (Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

 

10:30 – 11:45 Sesja otwierająca Konferencję – referaty zaproszonych gości

Dyskusja

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 14:00 Sesja 2

Dyskusja

14:00 – 14:45 Przerwa obiadowa

14:45 – 16:15 Dyskusja panelowa nt. etycznych aspektów rozwoju przedsiębiorczości 

Dyskusja

16:15 – 16:30 Przerwa

16:30 – 18:00 Sesja 3

Dyskusja

19:00 – 22:00 Uroczysta kolacja

 

Wtorek, 8 października 2024
8:15 – 9:00 Rejestracja uczestników Konferencji i Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości i Przedmiotów Ekonomicznych
9:00 Otwarcie 17. Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości i Przedmiotów Ekonomicznych

9:15 – 11:15 Sesja 4

Dyskusja

11:15 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:00 Sesja 5

Dyskusja

13:00 – 13:15 Przerwa kawowa

13:15 – 14.45 Dyskusja panelowa nt. Wyzwania związane z realizacją nowego przedmiotu szkolnego biznes i zarządzanie oraz edukacją ekonomiczną w Polsce 

Dyskusja

14:45 – 15:15 Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli

15:15 obiad

Rejestracja uczestników, wszystkie przerwy kawowe i obiadowe przed Aulą w oznaczonym miejscu

 

Informacje dla uczestniczących zdalnie

Link do transmisji konferencji w aplikacji Microsoft Teams zostanie przesłany na adresy e-mail zarejestrowanych uczestników.