Przejdź do menu Przejdź do treści

Poprzednie konferencje

19. Konferencja Naukowa nt. „Problematyka przedsiębiorczości w warunkach zmienności otoczenia krajowego i międzynarodowego” połączona z 15. Jubileuszowym Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości. Kraków, 10-11 października 2022 r., organizatorzy: Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Program tej konferencji znajduje się tutaj

 

18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rola przedsiębiorczości w rozwoju podmiotów gospodarczych” połączona z 14. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości nt. „Doskonalenie metod i treści kształcenia w zakresie przedsiębiorczości”, Kraków 11–12 października 2021 r., organizatorzy: Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo „Nowa Era”, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”.

Program tej konferencji znajduje się tutaj

 

17. Konferencja Naukowa nt. „Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego” połączona z 13. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości nt. „Modernizacja treści i metod kształcenia
w zakresie przedsiębiorczości”, Kraków 5-6.10.2020 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr hab. prof. UP Tomasz Rachwał, organizatorzy: Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

Program tej konferencji znajduje się tutaj

 

16. Konferencja Naukowa nt. „Rola edukacji w zakresie przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-ekonomicznym i kulturowym” połączona z 12. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 7-8.10.2019 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

Program tej konferencji znajduje się tutaj

 

15. Jubileuszowa Konferencja Naukowa nt. „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych” połączona z 11. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 8-9.10.2018 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

 

14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Przedsiębiorczość w rozwoju układów regionalnych” połączona z 10. Jubileuszowym Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 9-10.10.2017 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

Program tej konferencji znajduje się tutaj.

 

13.Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. ” Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych połączonej” połączona z 9. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 10-11 10.2016 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

Program tej konferencji znajduje się tutaj.

 

12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych” połączona z 8. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 5-6 10.2015 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

Program tej konferencji znajduje się tutaj.

 

11.Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych” połączona z 7. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 6-7 10.2014 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

 

 

10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych” połączona z 6. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 7-8 10. 2013 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

 

 

  1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego” połączona z 5. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 8-9 października 2012 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie.

 

 

  1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości edukacji” połączona z 4. Ogólnopolskim Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 3-4 października 2011 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie. Patronat konferencji: Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

  1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” oraz III. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 4-5 października 2010 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” w Warszawie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie. Patronat konferencji: Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

  1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej” oraz II Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 6-7 października 2009 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie oraz Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie. Patronat konferencji: Komisja Nadzoru Finansowego, Partner strategiczny konferencji: Wydawnictwo Nowa Era.

 

 

  1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego” ze specjalną sesją nt. „Rola etyki w przedsiębiorczości” oraz I Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości, Kraków 6-7 października 2008 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie oraz Fundacja „Edukacja dla społeczeństwa” w Warszawie. Patronat konferencji: Komisja Nadzoru Finansowego, Partner strategiczny konferencji: Wydawnictwo Nowa Era.

 

 

  1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy” ze specjalną sesją nt. „Rola etyki w przedsiębiorczości”, Kraków, 8-9 października 2007 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie oraz Fundacja „Edukacja dla społeczeństwa” w Warszawie. Patronat konferencji: Komisja Nadzoru Finansowego, Partner strategiczny konferencji: Wydawnictwo Nowa Era.

Program tej konferencji znajduje się tutaj

 

  1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej”, Kraków, 9-10 października 2006 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie raz Fundacja „Edukacja dla społeczeństwa”, patronat strategiczny: Wydawnictwo Nowa Era.

Program tej konferencji znajduje się tutaj

 

  1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki” ze specjalną sesją nt. „Rola etyki w przedsiębiorczości”, Kraków, 10-11 października 2005 r., kierownictwo konferencji: prof. zw. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał, organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie raz Fundacja „Edukacja dla społeczeństwa”, patronat strategiczny: Wydawnictwo Nowa Era.

Program tej konferencji znajduje się tutaj

 

  1. Ogólnopolska Metodyczna Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne„, Kraków, 27-28 września 2004 r., kierownictwo konferencji: Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli w Warszawie, patronat: Wydawnictwo Nowa Era.